LTC Leopoldov

Tenis | Kurty | Turnaje
+421 911 417 328

                                                                                                                        Pravidlá klubu

V klube sú momentálne 3 tréningové jednotky - a to v dobe trvania 1 hodinu,1,5 hodiny alebo 2 hodiny. Z každej tréningovej jednotky je vyhradených 5 min. na úpravu kurtu - pozbieranie loptičiek, upratanie tréningových pomôcok, pozametanie kurtu a pod. 

Tréning môže byť spoločný (viac detí) alebo individuálny (jedno dieťa).

Individuálny tréning:

 • termín tréningu dohaduje tréner s rodičom,
 • individuálny tréning si rodičia hradia individuálne (nerozrátava sa medzi viac detí, keďže je tam jeden hráč),
 • ospravedlnenie z individuálneho tréningu je potrebné minimálne 24 hodín pred zahájením tréningu, a to formou SMS/telefonicky (v prípade neskorého odhlásenia alebo žiadneho odhlásenia sa individuálny tréning účtuje ako keby prebehol),
 • v prípade záujmu náhradného termínu treba kontaktovať trénera a s ním dohodnúť iný termín tréningu.

Spoločný tréning:

 • počet tréningov, skupiny a termíny plánuje tréner (podľa výkonnosti hráčov, veku a pod...), následne si to odkonzultuje a potvrdí s rodičmi,
 • spoločný tréning sa rozrátava medzi všetkých hráčov/hráčky rovnakým dielom aj v prípade neúčasti na tréningu (tréning je platený akoby tam dieťa bolo),
 • v prípade, že tréning je komplet zrušený, tak sa tréning neúčtuje (pre dážď, PN trénera a pod.). 

 Podpora klubu:

 • registrované deti v našom klube majú tenisové kurty ZADARMO,
 • registrované deti v našom klube majú 80% až 100% HALY ZADARMO (záleží od počtu tréningových jednotiek v danej zimnej sezóne). Klub prispieva len na tréningový proces určený klubom, nie sparingy mimo rozpisu tréningov (neprispieva na objednenie haly rodičom a pod...),
 • klubové výplety ZADARMO (Rodič plati len za vypletenie -  nie za výplet), 
 • ZADARMO zapožičiavame rakety pre začiatočníkov v našom klube,
 • loptičky, kondičné pomôcky, tréningové pomôcky ....ZADARMO (len v prípade tréningov),
 • rodič + dieťa kurt ZADARMO
 • rodič + rodič zľava 50% (poplatok za kurty), 
 • registračné poplatky v rámci STZ  ZADARMO   (predlženie registrácie, nová registrácia) napr. nová registracia detí do 10 rokov 5€/1rok, registrácia detí nad 10 rokov 30€/2 roky.

                                                                                                                      Povinnosti trénerasmiley

 • pristupovať k svojej práci zodpovedne, byť pripravený po psychickej i technickej stránke,
 • budovať dobré vzťahy medzi deťmi, trénermi, rodičmi a udržovať priateľskú atmosféru,
 • udržovať neutralny prístup ku všetkým deťom (nepreferovať a neodstrkovať žiadne dieťa) či už počas zápasu alebo tréningu,
 • efektívne komunikovať s rodičmi a informovať ich o nevyhnutných veciach,
 • vzniknuté problémy riešiť prioritne s vedením klubu.

                                                                                                                            Povinnosti rodičasmiley

 • akceptovať rolu trénera ako odbornika - nezasahovať do tréningového procesu, rozdelenie skupín či samotných tréningov,
 • prejavovať podporu svojmu dieťatu po prehratom aj vyhratom zápase,
 • profesionálne sa správať počas tréningov a zápasov v zmysle pokojného a tichého pozorovateľa,
 • budovať vzťahy s inými členmi a udržovať priateľský prístup k ostatným,
 • v prípade problémov diskrétne riešiť konflikt s konkrétnou osobou, trénerom či vedením súkromne (bez vťahovania širšej verejnosti),
 • komunikovať s trénerom a vedením vo vhodnej chvíli. 

                                                                                                                             Povinnosti hráčovsmiley

 • rešpektovať pokyny trénera,
 • hrať férovo ( fairplay), 
 • slušne sa správať k trénerom, rodičom a iným hráčom - či už počas tréningov alebo zápasov,
 • usmievať sa a šíriť pozitívnu náladu v klube,
 • prísť na tréning či zápas o 10 minút skôr (zahriať svaly, rozcvičiť sa, aby hráč vstupoval na tréning pripravený). 

                                                                                                                              Cenník klubu

 • prenájom kurtu 5€/1 hodina (55min. hry a 5min. na upratanie a pozametanie kurtu), 
 • prenájom kurtu - PEVNÁ HODINA  80€/ 1 hodina (pevná hodina na celú letnú sezónu znamená, napr. každý pondelok od 15:00- 16:00), 
 • voľná pernamentka 40€/osoba/ ľubovoľný počet hodín (hrať môžete kedykoľvek je kurt voľný, prednosť majú predchádzajúce dva vstupy), 
 • prenájom stroja na nahadzovanie loptičiek 25€/1 hodina (v cene je zahrnuté: stroj, lopty a obsluha stroja + kurt), 
 • tenisová tréningová hodina 20€/1 hodina (cena sa rozrátava medzi všetkých hráčov/hráčky rovnakým dielom) - platnosť od 5.9. 2022,
 • (napr. 1 hráč = 20€, 2 hráči = 10€, 3 hráči = 6,67€, 4 hráči = 5€...),
 • kondičná tréningová jednotka 20€/ 1 hodina (suma sa rozrátava medzi nahlasených hráčov/hráčky) - platnosť od 5.9.2022.